Nomineringsstämma 7 februari

Kära medlem,

Det är dags att fastställa valsedel för kommunen till valet den 11 september 2022. Vår nomineringskommitté har arbetat med att sammanställa ett förslag till valsedel med namn som ska representera Moderaterna i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022 – 2026.

Ta din chans som medlem i Moderaterna att vara med och besluta om listans utformning.

Planen från början var att ha en trevlig fysisk sammankomst som nu med tanke på pandemin får bli en trevlig digital sammankomst.

Måndag 7 februari kl. 18.30

Information, digital länk och underlag till stämman kommer att skickas via e-post till de som anmält sig.
Ett digitalt röstningssystem kommer att finnas utifall behov uppstår.

Anmälan senast fredag 28 januari till info@markmoderaterna.se

Uppge namn och telefonnummer så vi kan nå dig om det behövs.
Om du inte har möjlighet att vara med digitalt så finns några få platser för fysisk närvaro. Ring och anmäl dig. Handlingar skickas separat.

Nu laddar vi för bästa valuppställningen inför Maktskifte 2022 i kommunen!

Välkommen!

Ann Iberius-Orrvik, Ordförande
0739-837127

Lämna en kommentar