Kommun

Här hittar du våra moderata förstanamn och ansvariga kontaktpersoner i kommunens nämnder och bolag

Tomas Johansson

Vice ordf Kommunstyrelsen  och vice ordf Spinnerskan i Mark AB

Elise Benjaminsson, v.ordf.

Barn- och Utbildningsnämnden

Ylva Höglund, v.ordf.

Kultur- och Fritidsnämnden samt ledamot Äldreomsorgsnämnden

Ann Iberius-Orrvik, v.ordf.

Socialnämnden och Marks Fastighets AB

Pär-Erik Johansson, v.ordf.

Teknik- och Servicenämnden

Rolf Skarin, v.ordf.

Plan- och Byggnadsnämnden samt 1:e v.ordförande Kommunfullmäktige

Peter Branshöj, v.ordf.

Miljönämnden

Charlotta Bornefalk, ledamot

Överförmyndarnämnden

Kerstin Weimman-Lindén, v.ordf.

Valnämnden samt ledamot Marks Bostads AB

Bengt Ferm, v.ordf.

Marks Kraftvärme AB

Magnus Lilliecrona

vice gruppledare för kommunfullmäktigegruppen

Samtliga politiker når du via förnamn.efternamn@markmoderaterna.se