MUF

Lokal styrelse

MUF på Marks Gymnasium

Hampus Lepp - ordförande
Elvira Nordling - vice ordförande
Sebastian Petersson - ledamot

Det Moderata ungdomsförbundet (MUF) är det Moderata samlingspartiets ungdomsförbund och existerar lokalt i form av MUF Mark. En förening vars mål är ett mer ansvarsfullt Mark och inte minst ett mer ansvarsfullt Sverige under en moderat fana.

Det är det MUF som representerar ungdomarnas oro och skall lyfta fram frågor rörande just dem, för annars är det lätt för dessa frågor att hamna utanför siktet hos moderpartiet.

Trots sin unga ålder har MUF Mark blivit en aktiv del hos den lokala partiföreningen, ett exempel på just detta är att ungdomsförbundet samlat stöd för det Moderaterna under den årliga demokrativeckan på Marks Gymnasieskola och lyckades uppnå ett valresultat på 44,4% i skolvalet.

Vi finner ungdomligt engagemang att vara en nyckelkomponent för att kunna få till ett Maktskifte 2022!

Om du har några frågor av något slag eller vill bli medlem i MUF är det bara att kontakta vår ordförande här nedan:
Hampus@mufsodra.se