Region

Tomas Johansson

Jag är en av Moderaternas fyra ledamöter i regionfullmäktige från Västra Götaland Södra det som vi kallar Sjuhärad. Jag är egenföretagare inom ekonomi/redovisning och har varit politiskt aktiv sedan 2005. Jag tror på alla människors förmåga att göra sina egna val och hyser en stor tilltro till alla människors egen förmåga. Därför skall alla beslut fattas så nära individen som möjligt, helst av var en själv. Vi politiker skall enbart vara möjliggörande. I valet 2014 valdes jag in till regionfullmäktige och kandiderar nu till en ny period. Jag är idag ersättare i Regionutvecklingsnämnden och ersättare i Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

I Västra Götalandsregionen kämpar jag för att vården skall komma närmare de som behöver den. Vård som behövs ofta skall finnas närmare. Jag anser att samarbetet mellan region och kommun behöver bli bättre och vill därför att vi än mer skall se patienten framför vilken budget som betalar. Det innebär bl.a. att jag vill att verksamheten på Skene lasarett skall snarare utvecklas än avvecklas. Jag vill även fortsätta arbetet av att stärka vården av äldre multisjuka som ofta hamnar i kläm mellan regionen och kommunerna.

I och med regionens ansvar för regional infrastruktur behöver Mark ha en tydlig röst som påpekar att våra behov även gynnar helheten. Det jag tänker främst på är våra långa restider till Göteborg och Landvetter med hamn och flygplats. Det gynnar arbetsmarknaden och näringslivet för både markbor och göteborgare om vi kan komma närmare varandra. Marks läge i regionen är unikt med en lång gräns mot Halland dit vi behöver förbättra resmöjligheterna betydligt.

Andra moderater från Mark som har uppdrag i regionen är:

Ann Iberius-Orrvik, ledamot i Södra Älvsborgs sjukhus
Peter Branshöj, ordinarie ledamot i tryckfrihetsmål vid Göteborgs tingsrätt
Åsa Johansson, nämndeman vid förvaltningsrätten i Jönköping
Elise Benjaminsson, ersättare i Södra Patientnämnden
Rolf Skarin, ersättare i Övervakningsnämnden Borås