Riksdagen

Jan Ericson – moderat riksdagsledamot från Mark

Jag är en av moderaternas två riksdagsledamöter från Västra Götalands län Södra det vi kallar Sjuhärad.

Jag är jurist med erfarenhet från bankvärlden. Är politiskt aktiv sedan 1998. Min vision som politiker är att människor måste få bestämma mer över sitt eget liv. Människan måste sättas före systemen, individen före kollektivet. Alla människor måste tillåtas växa efter förmåga. Politiker behöver inte reglera och styra allt. Jag ogillar all onödig politisk klåfingrighet och allt slöseri med skattemedel.

2002-2006 var jag som deltidspolitiker gruppledare för moderaterna och den styrande majoriteten i Marks kommun. I valet 2006 valdes jag in i Sveriges Riksdag och fick förnyat förtroende 2010, 2014 och 2018. Är idag ordinarie ledamot i Riksdagens finansutskott och ordinarie ledamot i EU-nämnden, samt moderaternas representant i Europaparlamentets största partigrupp EPP:s arbetsgrupp för ekonomiska frågor. Är dessutom vice ordförande i Riksdagens Råd för Riksrevisionen. Har också tillsammans med tre moderata kolleger startat Riksdagens Bilnätverk för att värna om privatbilismen och rimliga villkor för företagandes behov av fordonstransporter. Jag är även aktiv i riksdagens fordonshistoriska nätverk.

Företagande och arbete är centrala frågor för mig – det skapar alla resurser till välfärd, pensioner och samhällsservice. Jag ogillar all slags kvotering, vill ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik, stärka rättssamhället, sänka skatterna och ha ordning och reda i statens finanser. Jag brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor men tar avstånd från extrem och ogenomtänkt ”klimatpolitik”. Är en stor vän av grundtanken bakom EU och vårt svenska EU-medlemskap, men djupt oroad över den väg EU nu går mot ökad överstatlighet och växande aptit på mer resurser. Och så är jag åsikts- och yttrandefrihetsfundamentalist. Allt som inte är straffbart måste få sägas och skrivas!

Du hittar allt om mig, mina politiska åsikter och vad jag uträttat i riksdagen via min hemsida, www.ericsoniubbhult.se
Du hittar mig även på twitter, @Ericson_ubbhult
Du kan också maila mig på jan.ericson@riksdagen.se om du har frågor eller synpunkter!