Styrelse

Moderata partiföreningen i Mark

Ann Iberius-Orrvik

Ordförande

Jan Ericson

Vice ordförande

Rolf Skarin

Kassör

Magnus Lilliecrona

Peter Branshöj

Sekreterare

Tomas Johansson

Tomas Ekberg

Pär-Erik Johansson