Moderaterna är ett parti
som värnar om individen.

Tillsammans kan vi få ordning på Sverige.

Moderaterna är ett parti som värnar om individen. Rättigheter, skyldigheter och möjligheter är tre ledord som säger rätt mycket om den politik som vi driver och som genomsyrar mycket av vårt sätt att tänka. Livet formas inte av någon annan, det formas av oss individer tillsammans.

Som kommuninvånare  och människa har du ett antal rättigheter. Du har rätt till barnomsorg, utbildning, infrastruktur, omsorg, bibliotek och en ansvarsfull hantering av kommunens skatteintäkter som du tjänat ihop på ditt arbete. Du har rätt att själv bestämma hur du vill leva ditt liv, hur du vill prioritera din tid, vad du vill arbeta med, vilka fritidsintressen som du vill utöva och hur du vill använda dina pengar.

Det finns även ett antal skyldigheter som att respektera andra människors rätt till att leva som de själva vill, att skaffa sig en utbildning, att lära sig svenska språket, att arbeta för att tjäna pengar, att leva efter de lagar som finns i vårt land och att vara en god medmänniska.

Utifrån rättigheter och skyldigheter skapas många möjligheter. Möjligheter att välja hur just du vill leva ditt liv. En valfrihet som var vill jag bo och hur, vilken skola som passar bäst, vilken butik jag vill handla från, vilken omsorg jag vill ha, vilka tjänster jag behöver och vem jag vill ska utföra dom.

Marks kommun med sina drygt 35 000 invånare är en kommun med många möjligheter. Vi har stora internationella företag, många soloföretag och flera storlekar däremellan  Här finns en fantastisk natur och flera smultronställen att upptäcka. Med vår närhet till både Göteborg, Kungsbacka, Borås, Varberg och Landvetter flygplats har vi det mesta inom en radie på en timma.

Vår ambition inom politiken är att skapa en bättre och mer serviceinriktad kommun. En kommun som lyssnar och hanterar frågor som uppkommer på ett smidigt och kompetent sätt. Marks kommun ska bli en serviceorganisation med rättssäkert myndighetsutövande för alla sina invånare. Vi Moderater kommer även att fokusera på trygghet inom kommunen. Du ska känna dig trygg i att hemtjänsten kommer, att du får korrekta svar, att du får en bra utbildning, att skolan är en trygg miljö, att vi värnar om miljön och att vägarna är i bra skick. I Mark ska vi kunna gå runt i kommunen utan att känna oro och vi är trygga med att informationen på kommunens sida är korrekt.

Just nu arbetar Moderata Partistyrelsen i Mark med valmanifestet inför valet 2022. Ett val då vi återtar taktpinnen i Marks kommun, #maktskifte2022. Politik är viktigt för alla på ett eller annat sätt. Politikerna ska spegla samhället och vara invånarnas representanter. Det behövs alltid nya krafter inom politiken och inom partiet. Är du intresserad av att hjälpa till i partiet eller engagera dig i politiken, så kontakta någon av oss i styrelsen eller valberedningen.

Ann Iberius-Orrvik
Ordförande
Kinna 2022-01-17