Trygghet i skolan, i hemmet, i livet, i samhället, på fritiden, på natten, som äldre, som företagare och som Markinvånare.

Välkommen!
Moderaterna i Mark är det ledande oppositionspartiet i kommunen och arbetar för att göra Mark till en bättre kommun. Som medlem är du välkommen att delta på våra gruppmöten. Som invånare kan du alltid höra av dig till våra politiker som du hittar via länkarna överst på sidan!
Vill du bli medlem? Skicka ett mejl till styrelsen!

Aktuellt

Nu har vi satt laget inför 2022

Stort tack för förtroendet att bli omvald som ordförande detta viktiga valår 2022. Under förra året så satte vi grunden och jag vill tacka styrelsen för ett bra arbete. Politikutvecklingsarbete är gjort, hemsidan har lanserats, ny skylt har monterats utanför lokalen, kläder är inköpta och planeringen för valet är igång. Nu är ju allt politiskt ... Läs mer

Fysiskt årsmöte! Äntligen får vi träffas!

  Från 9 februari är de flesta restriktioner borttagna och därför vill styrelsen meddela några förändringar gällande årsmötet. Alla vill vi nog träffas igen, eller hur? Det var väldigt länge sedan sist. Därför vänder vi på steken och säger som så här: Årsmötet är ett fysiskt möte, med möjlighet att närvara digitalt. När?    Måndag 28 ... Läs mer

Valsedeln är fastställd

  Det blev en något annorlunda digital nomineringsstämma igår här i Mark. Presidiet, sammankallande i nomineringskommittén, justeringsperson och it support fanns på plats fysiskt och resterande deltagare via länk. Stämman öppnades av undertecknad och presidiet för kvällen var ordf. Hasse Ikävalko och v.ordf. Annette Karlsson, båda från Boråsmoderaterna, samt Jan Ericson som sekreterare. Sort tack ... Läs mer

Det politiska året 2021

Covid-19 pandemin kom att prägla också fjolåret. Den kommunala verksamheten har fungerat synnerligen väl efter omständigheterna, mycket tack vare medarbetarna. För att visa vår uppskattning för deras insatser under pandemin, tog vi moderater initiativ till en extra sommargåva. Oförutsägbarheten kring de ekonomiska konsekvenserna för verksamheterna, dämpades av beslutet att kompensera nämnderna för extra kostnader till ... Läs mer

Årsmöte 28 Februari

Kallelse till årsmöte   Härmed kallas alla medlemmar i Moderata Partiföreningen i Mark till årsmöte.   Datum: 2022-02-28 Tid:        Kl. 18.30 Plats:    Örestensrummet, kommunhuset, Kinna (utvalda) samt digital närvaro   Dagordning: Sedvanliga årsmötesförhandlingar Anne Ludvigsson berättar om planerna för Kinna   Motioner från medlemmar ska vara inlämnad till styrelsen senast 2 veckor före ... Läs mer