Det bästa som hänt Mark – har inte hänt ännu!

Vad menar vi med det?

Viktiga politiska frågor för Moderaterna i Mark kommun

Jobb & företagande

Alla som kan jobba ska jobba. Det ska inte löna sig att gå på bidrag istället för att arbeta.

Jobb & företagande
Skola och utbildning

Allt börjar med en bra skola. Alla elever ska få den hjälp och det stöd som de behöver för att klara skolan.

Skola och utbildning
Trygghet

Att kunna gå hem själv efter jobbet ska vara en självklarhet. Lika självklart ska det vara att mamma eller pappa får en plats på äldreboendet.

Trygghet