Nu har vi satt laget inför 2022

Stort tack för förtroendet att bli omvald som ordförande detta viktiga valår 2022. Under förra året så satte vi grunden och jag vill tacka styrelsen för ett bra arbete. Politikutvecklingsarbete är gjort, hemsidan har lanserats, ny skylt har monterats utanför lokalen, kläder är inköpta och planeringen för valet är igång.

Nu är ju allt politiskt arbete ett lagarbete och vi är ett bra lag som tillsammans kommer att göra det vi kan under året. Valrörelsen har för egen del redan startat. Moderaterna finns i Markbladet, på facebook, på twitter, på skärmar runt om i kommunen och på nätet. Ser ni ett Moderat budskap så prata om det på jobbet, med grannen, runt köksbordet eller på stan. Alla som tycker att vi har bra åsikter är våra bästa kampanjare för en valvinst. Tillsammans når vi längre.

Jag hoppas och önskar att ni är lika intresserade som jag av att byta ut styret i Marks kommun så vi kan driva trygg Moderat politik framöver. Förra perioden så satsade vi på att kräva mer bostäder av Marks Bostad – nu skördar vi. Det är många som bygger och vill bygga i Mark, nu när vi visar att vi tror på oss själva. Nu har vi en majoritet som skördar frukterna och tar åt sig äran. Då är dags för oss Moderater att se till människorna. Byggnationen löper på och planer tas fram, men verksamheterna fungerar inte lika bra. Det är innehållet i verksamheterna som ska vara tryggt och som du som invånare ska vara trygg med att kommunen levererar.

Kommunen har en viktig uppgift att fylla med de ”mjuka” frågorna och den verksamhet som dagligen bara ska fungera på ett tryggt och rättssäkert sätt. Moderaternas väg framåt för kommunen är att den ska bli en serviceorganisation med myndighetsutövning och inte tvärtom. En serviceorganisation där personalen är otroligt viktig för att det ska fungera.

Jag pratar om innehåll som kunskap i skolan med en lugn miljö där både personal och elever känner sig sedda och trygga.
Jag pratar om trygghet inom omsorgen där de som behöver stöd och hjälp ska känna en trygghet i att kommunen levererar det som har beslutats.
Jag pratar om bemötande och återkoppling av frågor och beslut.
Jag pratar om att hålla rent och snyggt i stadsmiljön för att känna en stolthet och trygghet i samhället.
Jag talar om att finnas där för ungdomarna och hjälpa dom hitta sin egen ”grej”, utan att de riskerar att hamna i gäng eller kriminalitet.
Jag talar om att vi alla tillsammans skapar upplevelser och engagemang för att fortsätta utveckla Mark till den bästa platsen att bo på i Sverige.

Den 11 september är det val! Fram till dess så behöver vi alla Moderata röster för att vinna valet.
Jag lovar att göra det jag kan och tillsammans så vinner vi.

Hälsningar
Ann Iberius-Orrvik
ordförande

Fysiskt årsmöte! Äntligen får vi träffas!

 

Från 9 februari är de flesta restriktioner borttagna och därför vill styrelsen meddela några förändringar gällande årsmötet.
Alla vill vi nog träffas igen, eller hur? Det var väldigt länge sedan sist. Därför vänder vi på steken och säger som så här:

Årsmötet är ett fysiskt möte, med möjlighet att närvara digitalt.

När?    Måndag 28 februari, kl. 18.30
Var?    Örestensrummet, kommunhuset, Kinna

Information med möteslänk och voteringslänk kommer att skickas ut till samtliga medlemmar.

Efter årsmötet kommer Anne Ludvigson att berätta om planerna som Ludvigson har för sina markområden i Kinna.
Vi har alla hört en del, men inte allt. Väl värt att lyssna på!

Årsmöteshandlingar i form av Föredragningslista, Ekonomisk redovisning, Verksamhetsberättelse och Valberedningens
förslag skickas efter förfrågan.

Kontakta gärna mig eller styrelsen om du har några frågor. Information hittar du under kontakt.

Varmt välkommen! Det ska bli riktigt trevlig att träffas igen!

 

Moderata Partiföreningen i Mark

Ann Iberius-Orrvik, ordförande
0739–837127

Valsedeln är fastställd

 

Det blev en något annorlunda digital nomineringsstämma igår här i Mark.

Presidiet, sammankallande i nomineringskommittén, justeringsperson och it support fanns på plats fysiskt och resterande deltagare via länk. Stämman öppnades av undertecknad och presidiet för kvällen var ordf. Hasse Ikävalko och v.ordf. Annette Karlsson, båda från Boråsmoderaterna, samt Jan Ericson som sekreterare. Sort tack för er insats och tack till hela nomineringskommittén för ert arbete.

Det var en välbesökt stämma med 30 röstberättigade medlemmar. Plats 1 på listan gick till omröstning då Tomas Ekberg utmanade Tomas Johansson. Resultatet av omröstningen blev till Tomas Ekbergs favör med siffrorna 16-13 och därmed gick han upp på plats 1 på valsedeln och Tomas Johansson som nr. 2.

Övriga beslut på stämman var att valsedeln ska innehålla högst 33 namn, där styrelsen bemyndigades att fylla på valsedeln underifrån fram tills att den skickas in till valmyndigheten. Stämman fastställde även att valsedeln ska innehålla namn, titel, ålder och ort.

Efter stämman visades ett bildspel med information om våra väljare, potentiella väljare, mål, strategier och verktyg samt lite historik från tidigare val.

Nu ser vi framåt och vässar vår moderata politik inför valet 2022. Vi är alla individer och det är vår styrka i politiken. Nu formar vi våra kvaliteter och bygger ett starkt moderat lag med kraft att ta tillbaka makten i Marks kommun efter valet 11 september.

Ann Iberius-Orrvik,
ordförande
Moderata Partiföreningen i Mark

 

Det politiska året 2021

Covid-19 pandemin kom att prägla också fjolåret. Den kommunala verksamheten har fungerat synnerligen väl efter omständigheterna, mycket tack vare medarbetarna. För att visa vår uppskattning för deras insatser under pandemin, tog vi moderater initiativ till en extra sommargåva.

Oförutsägbarheten kring de ekonomiska konsekvenserna för verksamheterna, dämpades av beslutet att kompensera nämnderna för extra kostnader till följd av Covid-19 utanför gällande budget. Också konsekvenserna för näringslivet försökte vi mildra, bland annat genom snabbare betalningar av fakturor och tidigarelagda investeringar. Jag vill tacka för alla goda insatser, från medarbetare, frivilliga och företag. Under 2022 hoppas att vi se en återgång till en mer normal vardag.

Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan är ett stort orosmoln ur ett Markperspektiv. Behovet av vägunderhåll är större än (S)-regeringens tilldelade medel. Trafikverket aviserar att vägarna är viktiga för landsbygden samtidigt som de lågtrafikerade vägarna successivt försämras under planperioden. Det riskerar drabba underhållet på flertal vägar i Mark.

Även om medfinansiering av statlig infrastruktur inte är ett ansvar för kommunen så känns det ändå fantastiskt att Moderaternas enträgna och tydliga engagemang i frågan om förbifart Skene burit frukt – den 4 mars fattade Kommunfullmäktige beslut om att ingå en avsiktsförklaring inom kostnadsspannet 180–340 miljoner kronor, och i förslag till regional infrastrukturplan ligger förbifarten med till en kostnad av ca 268 miljoner kronor. 156:an med sin tunga trafik måste ut ur centrala Skene för att möjliggöra en god utveckling av Skene med fler bostäder och trivsammare centrummiljö.

En stor och viktig fråga som avhandlades under året är skolstrukturen i Skene. Moderaterna och Kristdemokraterna förespråkade två F-6 skolor och en högstadieskola. Markmajoriteten drev tyvärr igenom en storskola där alla elever F-9 samlas på Ängskolans område.

Är det något gott som kommit av pandemin, så är det ett ökat intresse för svenska besöksmål, för naturupplevelser och uteaktiviteter. Alltfler från städerna kommer till Mark och upptäcker vår vackra kommun – det ger ringar på vattnet. Vi moderater har under flera år påtalat vikten av en väl fungerande besöksnäring och velat bidra till en växande sådan och det är roligt att också Markmajoriteten nu äntligen verkar inse besöksnäringens tillväxtpotential.

I oktober började Lillemor Berglund Andreasson som ny kommunchef i Mark. Vi hyser ett stort hopp till hennes förmåga att bidra till att skapa ordning och reda i beslutsprocesserna, på att jämföra resultat och sprida goda exempel för att kunna leverera det som invånarna efterfrågar och för att kommunen ska bli ännu bättre på att vara kommun.

Snart är denna mandatperiod över. Moderaterna har under åren haft ett gott och nära samarbete med Kristdemokraterna. Vi presenterar  gemensamma budgetförslag och en mängd konkreta, nödvändiga och genomförbara förslag, bland annat att åtgärda det eftersatta underhållet av kommunens byggnader.

(S), (C) och (L) valde att bilda en majoritet efter förra valet med motiveringen att man skulle kunna snabba på och driva igenom politiska beslut. Resultatet är tämligen magert efter snart 4 år. Det konstateras att majoriteten varken är överens eller sampratade. Man saknar såväl konkreta förslag, som inriktning och övergripande färdriktning. De tar istället våra förslag och gör dem till sina egna! Idélösheten verkar inte ha några gränser. Markmajoriteten riskerar tyvärr också att undergräva invånarnas och näringslivets förtroende för och förutsägbarheten i den politiska beslutsprocessen genom att ge olika besked vid olika tidpunkter. Det gäller till exempel positiva planbesked som dragits tillbaka och nekats.

I september är det val. Mark förtjänar bättre än nuvarande styre och det ändrar vi på i år när vi vinner valet!

Tomas Johansson
Kommunalråd och gruppledare moderata KF-gruppen

Årsmöte 28 Februari

Kallelse till årsmöte

 

Härmed kallas alla medlemmar i

Moderata Partiföreningen i Mark till årsmöte.

 

Datum: 2022-02-28

Tid:        Kl. 18.30

Plats:    Örestensrummet, kommunhuset, Kinna (utvalda) samt digital närvaro

 

Dagordning: Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Anne Ludvigsson berättar om planerna för Kinna

 

Motioner från medlemmar ska vara inlämnad till styrelsen senast 2 veckor före årsmötet.

Motioner sänds till: ann.iberius.orrvik@markmoderaterna.se

 

Årsmöteshandlingar finns tillgänglig från 2022-02-14.

Kontakta styrelsen info@markmoderaterna.se

Anmälan för länk: tomas.johansson@markmoderaterna.se

 

Varmt välkomna!

Moderata Partiföreningen i Mark

Ann Iberius-Orrvik, ordförande

 

Nomineringsstämma 7 februari

Kära medlem,

Det är dags att fastställa valsedel för kommunen till valet den 11 september 2022. Vår nomineringskommitté har arbetat med att sammanställa ett förslag till valsedel med namn som ska representera Moderaterna i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022 – 2026.

Ta din chans som medlem i Moderaterna att vara med och besluta om listans utformning.

Planen från början var att ha en trevlig fysisk sammankomst som nu med tanke på pandemin får bli en trevlig digital sammankomst.

Måndag 7 februari kl. 18.30

Information, digital länk och underlag till stämman kommer att skickas via e-post till de som anmält sig.
Ett digitalt röstningssystem kommer att finnas utifall behov uppstår.

Anmälan senast fredag 28 januari till info@markmoderaterna.se

Uppge namn och telefonnummer så vi kan nå dig om det behövs.
Om du inte har möjlighet att vara med digitalt så finns några få platser för fysisk närvaro. Ring och anmäl dig. Handlingar skickas separat.

Nu laddar vi för bästa valuppställningen inför Maktskifte 2022 i kommunen!

Välkommen!

Ann Iberius-Orrvik, Ordförande
0739-837127