Rolf Skarin

Vice Ordförande, Moderaterna i Marks Kommun

Bästa för Mark – har inte hänt än!

Ett stort tack för förtroendet att bli vald att representera Moderaterna som oppositionsråd efter vårt

fantastiska val 2022.

Efter ett starkt valresultat hade vi möjligheten att tillsammans med SD & KD kunna ta över styret,

tyvärr så valde KD att ställa sig utanför och då valde vi tillsammans med SD att bilda en stark

opposition.

Vi har ett bra samarbete som bådar gott inför valet 2026.

Vår främsta uppgift är nu att vara en stark, kritisk röst för att leverera en välfärd till våra medborgare i

Marks Kommun. Detta innebär att vi måste vara uppmärksamma på arbetet som sker varje dag i våra

verksamheter och alltid ställa frågan: är detta ett kommunalt ansvar? Eller kan vi göra detta på ett

annat och mera effektivt sätt?

Företagen och entreprenörerna skapar ett stort värde, både i form av skatteintäkter men även i form

av utbud och en framtidsanda! Det är vårt gemensamma ansvar att underlätta för dessa både när det

gäller att anpassa regler och byråkrati!

Det ska finnas en skillnad i att driva företag i Marks Kommun! Inte minst när det gäller tillstånd,

bygglov och rent allmänna attityder bland tjänstepersoner.

Vi moderater har startat ett arbete med att förnya oss själva och vår egen organisation, detta är inget

som händer automatiskt. Det kräver många engagerade medlemmar som brinner för att skapa en

bättre framtid.

Ett bevis på detta arbete är vårt resultat i Marks Gymnasieskolas val under demokrativeckan 2023.

Där fick vi förtroendet från nästan 45% av eleverna.

Framtiden är blå!

Vi ses därute

/ Tomas